Đăng Tin qua Điện Thoại cực dễ: Nhắn tin rao vặt và hình ảnh đến (714) 248-8808 để đăng lên XemRaoVat.

Lời Nguyện Tôn Giáo

Đăng Tin Mới FREE


Tìm thấy 3 rao vặt

07/13/2020 - Thượng Đế có đức hiếu sanh Mà sao thiên hạ chiến tranh li bì Con vật có tội tình chi Mà sao giết nó chỉ vì miếng ăn Mau mau sám hối ăn năn Trường chay giữ giới khó khăn không còn www.supremmastertv.com/TV1 & smradio.net
07/09/2020 -
06/15/2020 - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Chúng con xin cảm tạ các ngài, các vị đã giúp con đạt được những điều mong muốn. Xin đa tạ các ngài, các vị. DIỆU ÂM VÀ GIA ĐÌNH
Yêu Thích